Uw gegevens en privacy

Wij hechten groot belang aan uw privacy en gaan dan ook zorgvuldig om met uw gegevens.
Wij voldoen bijvoorbeeld aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van mei 2018, een wet over privacy en persoonsgegevens.
Naast privacy-wetgeving, geldt voor de zorg allerlei specifieke wetgeving. Zoals de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Gegevens
Wij vragen en registreren alleen gegevens die noodzakelijk zijn:

  • in het kader van de behandeling,
  • om zo nodig te overleggen met andere betrokken zorgverleners,
  • voor het verwerken van declaraties, zoals de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar.

Zo zijn bijvoorbeeld alle zorgverleners wettelijk verplicht om het BurgerServiceNummer (BSN) te registreren.

Natuurlijk zorgen wij voor goede beveiliging van uw gegevens.

Uw rechten
In het algemeen heeft u altijd de volgende rechten:

  • Het recht om te weten welke persoonsgegevens er van u worden geregistreerd.
  • Het recht op inzage van die gegevens, of om een kopie van die gegevens te krijgen. (Dit kan alleen voor zover de privacy van andere personen daardoor niet wordt geschaad.)
  • Het recht op correctie en/of aanvulling van uw gegevens.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
  • Het recht op verwijdering van uw gegevens of een deel daarvan (voor sommige gegevens is verwijdering wettelijk niet toegestaan).
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Meer informatie kunt u vinden in het privacyreglement van Kids2Move.

Vragen en opmerkingen
Als u vragen heeft, dan horen wij dat graag van u!
U kunt dit mondeling doen bij uw zorgverlener, of ons eerst een e-mail sturen.
Wij doen ons best om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.